Marja Zwart
Ik heb ruim 20 jaar gewerkt als psychomotorisch therapeut met getraumatiseerde patiŽnten in de geestelijke gezondheidszorg. In een verder verleden gaf ik les in dans- en dramatische expressie.
Als supervisor ben ik geregistreerd bij de LVSC (Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching), bij de SRVB (Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen) en bij de NVPMT (Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie).

In de supervisie gebruik ik mijn vaardigheden op het gebied van bewegings- en lichaamsgericht werken. IntuÔtie, passie en humor zijn een paar van mijn eigenschappen. Ik ben goed in het stellen van scherpe en directe vragen, en in denken buiten de gebaande kaders. Ik heb een sterk ontwikkeld gevoel om ook te horen wat niet gezegd wordt.
Ik richt mij vooral op dienstverlenende beroepen: in de geestelijke gezondheidszorg, het onderwijs en in de maatschappelijke ondersteuning.

Scherpstellen

website_scherpstellen_20190913001002.jpg
praktijk voor supervisie
bloem1-h.jpg