In supervisie reflecteer je op je persoonlijk functioneren in werksituaties. Daarvoor moet je bereid zijn je eigen persoon en je eigen gedrag onder de loep te nemen. Het effect is dat denken, voelen en handelen samen gaan vallen. Je functioneert daardoor effectief, ontspannen en op hoog niveau.

Het functioneren in de beroepspraktijk is het uitgangspunt. De supervisant brengt werkervaringen en casu´stiek in.
 
Supervisie vindt plaats in een serie van gemiddeld 10 bijeenkomsten van 1 uur bij individuele supervisie, of 2 uur bij groepssupervisie in groepen van maximaal 4 personen.
Scherpstellen
website_scherpstellen_20190913001002.jpg
praktijk voor supervisie
Supervisie
bloem3-h.jpg