In mijn praktijk betekent ‘scherpstellen’ dat lichaamsgerichte interventies behulpzaam zijn bij het laten samenvallen van denken, voelen en handelen.
Stilstaan bij wat het lichaam te vertellen heeft en hierop adequaat reageren leidt tot persoonlijke effectiviteit en vermindering van stressklachten. Belangrijk is daarbij bewust te zijn van de externe lichaamstaal (dat wat je uitstraalt naar anderen).
De verbondenheid met je lichaam versterkt je innerlijke kracht en je relatie met de wereld om je heen.
De supervisant brengt werkervaringen en casuďstiek in.
Afhankelijk van de leerdoelen en keuzes van de supervisant gebruik ik bewegings- en lichaamsgerichte werkvormen om te reflecteren op gedrag en lichaamstaal, gevoelens en gedachten.
Mijn begeleiding is gericht op het toepassen van het effect hiervan in het dagelijks leven en de werkpraktijk.
Lichaamsgerichte werkwijze
Scherpstellen
website_scherpstellen_20190913001002.jpg
praktijk voor supervisie
bloem4-h.jpg