‘Marja doet de naam van haar bedrijf eer aan. Ze zorgt ervoor dat je als supervisant scherp blijft letten op je leerproces. Ze is hierbij niet bang om confronterend te zijn, maar dit gaat gepaard met een grote dosis empathie.’ (B.W., psychomotorisch therapeut)

‘Marja kan kritische vragen stellen, zonder dat ik mij bekritiseerd voel. Ze haalt de kern van belangrijke thema’s naar voren, zodat ik niet verdwaal in zijwegen. Scherpstellen is haar kracht.’ (A.L., muziektherapeut)

‘Ik ervaar Marja als rustig en vriendelijk, zacht en begripvol, maar tegelijk als doortastend, doorvragend, confronterend.’ (A.B., psychomotorisch therapeut)

‘In de groepssupervisie van Marja verbeter ik mijn beroepsbekwaamheid. Marja’s aanpak helpt mij het reflecteren op mijn handelen concreet te maken. Ze gaat op zoek naar het gebied, waar mijn persoonlijke uitdaging zich bevindt, en benadert dat vanuit verschillende perspectieven. De kennis en kunde van Marja vertaalt zich in een stevigheid, die voelbaar is.’ (E.v.d.L., dramatherapeut)

‘Enthousiast, betrokken, scherp en tot the point. Prettig was de ruimte om een probleem te analyseren, waarbij het lichamelijk werken heel verduidelijkend werkte. Je kunt direct voelen in je lichaam waar het om draait.’ (M.K., psychomotorisch therapeut)

‘Met haar warmte en integriteit zet Marja een veilige leeromgeving neer. Haar openheid en speelse nieuwsgierigheid nodigen uit om lastige thema’s te onderzoeken. Het is inspirerend en plezierig om mee te varen op Marja’s brede ervaring en vakkennis.’ (H.S., bewegingsexpressietherapeut)

‘Ik heb veel aan de supervisie bij Marja gehad. Niet alleen omdat haar aanpak helder en duidelijk is, maar ook omdat ze veel ervaring heeft met trauma-gerelateerde problematiek.’ (N.N., psychomotorisch therapeut)
Supervisanten over Marja Zwart
Scherpstellen
website_scherpstellen_20190913001002.jpg
praktijk voor supervisie
bloem5-h.jpg