Scherpstellen
website_scherpstellen_20190913001002.jpg
praktijk voor supervisie
Persoonsgegevens die ik verwerk:
Scherpstellen, praktijk voor supervisie, verwerkt persoonsgegevens over u, doordat u gebruik maakt van mijn diensten, en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens, die ik verwerk:
- voor- en achternaam;
- adresgegevens;
- geboortedatum;
- geslacht;
- telefoonnummer;
- emailadres;
- naam en adres van uw werkgever indien deze de supervisie voor u betaalt.

Waarom ik uw gegevens nodig heb:
Scherpstellen verwerkt uw gegevens om u te kunnen bellen of mailen als dit nodig is om mijn dienstverlening te kunnen uitvoeren, en om uw betaling te kunnen afhandelen.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar:
Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan tot drie maanden na beŽindiging van uw supervisietraject.

Delen met anderen:
Scherpstellen deelt uw gegevens niet met derden.
website_scherpstellen_20190913009001.jpg
Privacyverklaring